Jack and the Beanstalk

ג'ק הוא ילד שמח, מלא אנרגיות שנאלץ למכור את רכושו היחיד, פרתו האהובה. אך תהליך המכירה מתפתל ובאורך פלא ג'ק מוצא עצמו מול עושר רב במרחק נגיעה קצר. ג'ק לומד מהר מאוד שכדאי לבחור בדרך הישר הפותחת הזדמנויות לחברויות חדשות.  ההצגה חושפות את הילד לשפה המדוברת ביום יום בחוויה האישית שלו,  בשל הצורך העולה של הורים רבים לשלב אנגלית חווייתית באספקטים שונים בחיי הילד. ההצגות משלבות דיאלוגים באנגלית בלבד, אך בנויות על תוכן המוכר לילדים בשפה העברית ועל נושאים מוכרים. ישנה הקפדה על מסרים ערכיים וחינוכיים לילדים בדגש על אנגלית תקינה , חריזה ושפה ברורה גבוהה ועשירה.  ההצגות נכתבות ומופקות מתוך התאמה על לנלמד בתחום האנגלית בבית הספר היסודי בישראל. ההצגה כוללת 2 שחקניות, 4 דמויות ומשלבות תפאורה מותאמת ואפקטים קוליים תלבושות מושקעות, שירים מקוריים, אביזרים מוחשיים רבים ועוד.