The Prince and the Pauper

תום הוא ילד החולם להגיע לארמון להיות נסיך, ולהחליף את חייו קשיי היום במציאות אחרת. באורך קסם תום פוגש את נסיך והפלא ופלא הם דומים להפליא .תום והנסיך מתחלפים בחייהם ותום מקבל טעימה מהחיים בארמון, אך מהר מאוד מגלה שהדשא של השכן לא בהכרח ירוק יותר.


ההצגה מעובדת ומבוססת על הסיפור "בן המלך והעני" ההצגה חושפות את הילד לשפה המדוברת ביום יום בחוויה האישית שלו,  בשל הצורך העולה של הורים רבים לשלב אנגלית חווייתית באספקטים שונים בחיי הילד. ההצגות משלבות דיאלוגים באנגלית בלבד, אך בנויות על תוכן המוכר לילדים בשפה העברית ועל נושאים מוכרים. ישנה הקפדה על מסרים ערכיים וחינוכיים לילדים בדגש על אנגלית תקינה , חריזה ושפה ברורה גבוהה ועשירה.  ההצגות נכתבות ומופקות מתוך התאמה על לנלמד בתחום האנגלית בבית הספר היסודי בישראל. ההצגה כוללת 2 שחקניות, 4 דמויות ומשלבות תפאורה מותאמת ואפקטים קוליים תלבושות מושקעות, שירים מקוריים, אביזרים מוחשיים רבים ועוד.